Den brysomme arven – Kilder

Oversyn over kjelder i DEN BRYSOMME ARVEN.

Nummereringa fylgjer same nummerering som fotnotane i boka. Nokre fotnotar inneheld berre merknader, ikkje kjeldetilvisingar. Difor er det somme stader brot i nummereringa.

INNLEDNING (side 1-5)

 1. Hvinden, 2000a, s.13. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=13]
 2. Kgl. resolusjon 27.11.1907. [!!!]
 3. Programmet «Vindu mot vår tid» kl. 20.30 [https://tv.nrk.no/serie/vindu-mot-vaar–
  tid/1973/FOLA08002873
  ]
 4. St.forh. nr. 481 (1974–75), s.3715- [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1974-75&paid=7&wid=a&psid=DIVL585&pgid=c_0261]
 5. NOU 2015:7, s.9. [https://www.nb.no/items/4456abb793d6be5eed1f7d6e4edc4782?page=9]

EN NYVUNNEN FRIHET? (side 6-14)

 1. St.forh. nr. 481 (1974–75) s.3719. [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1974-75&paid=7&wid=a&psid=DIVL585&pgid=c_0265]
 2. Carlsen, 1922, s.3–5. [https://www.nb.no/items/2062fe62b608229cedb00590070494b4?page=7]
 3. Hvinden, 2000a, s.18. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=19]
 4. Sst., s.18. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=19]
 5. Halvorsen, 2004, s.23. [https://www.nb.no/items/dba7e8304a71c21c89bb3a2b61a99713?page=0] [«Begrenset tilgang»]
 6. Moe (1975). [https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71517351650002201&context=L&vid=UIO&lang=no_NO&search_scope=blended_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab]
  Schlüter (1990). [https://www.nb.no/items/a9430a0f8bb1620a816611044de0abd8?page=0]
  Schlüter (1993). [https://www.nb.no/items/b21de4fbd5f1610f5710a4806b85fb26?page=0]
 7. NOU 1980:42, s.14. [https://www.nb.no/items/ce73685dbe80e1eac8eab1bae410c3bf?page=15]
 8. «Taterbakgrunn brukes mot foreldre i barnevernsaker», TV2/A. Øyhovden 25.11.2019, [https://www.tv2.no/a/10996210/]
 9. «Nektes å snakke romani med barnet mitt», TV2/A. Øyhovden 19.6.2021, [https://www.tv2.no/nyheter/13258650/]
 10. Hvinden, 2001, s.32. [https://www.nb.no/items/2165a2d6165baece73046ece9723edd3?page=0] [«Begrenset tilgang»]
 11. Hvinden, 2000a, s.22–23. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=23]
 12. Johansen, 2010, s.30. [https://www.nb.no/items/6d00ca62171463c121327760acb3c7a2?page=0] [«Begrenset tilgang»]
 13. Bastrup og Sivertsen, 1996, s.167. [https://www.nb.no/items/010d4a0e0ba4eb8f8fee87648511abc1?page=167]
 14. NOU 2015:7 s.71–72. [https://www.nb.no/items/4456abb793d6be5eed1f7d6e4edc4782?page=71]
 15. NOU 2015:7 s.72. [https://www.nb.no/items/4456abb793d6be5eed1f7d6e4edc4782?page=73]
 16. Forhandlinger i Stortinget nr. 481, s.3716. [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1974-75&paid=7&wid=a&psid=DIVL585&pgid=c_0262]
 17. Fri som fuglen nr. 3 2000, s.6–8. [INTERNT]
 18. Halvorsen, 2004, s.31. [https://www.nb.no/items/dba7e8304a71c21c89bb3a2b61a99713?page=0] [«Begrenset tilgang»]
 19. Halvorsen, 2000, s.202. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=203]
 20. Sst., s.208. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=207]
 21. Sst., s.211. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=211]
 22. Sst., s.212. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=213]
 23. Hamar Arbeiderblad 31.12.1997 s. 5.
 24. Halvorsen, 2004, s.71. [https://www.nb.no/items/dba7e8304a71c21c89bb3a2b61a99713?page=0] [«Begrenset tilgang»]

OPPREISNING (side 15-28)

 1. Hvinden, 2000a, s.16. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=17]
 2. Larsen, 1991. [https://www.nb.no/items/d96c0d8707a0c95a2e27f1d68bc7bf96?page=0]
 3. Schlüter, 1993. [https://www.nb.no/items/b21de4fbd5f1610f5710a4806b85fb26?page=0]
 4. Bastrup, 1993 [https://www.nb.no/items/4cbe24ece86d29445b0f9b0c04b2efb1?page=0]
 5. Haave, 2000. [https://www.nb.no/items/7971ecb8f206a9611ae60dcc2c0b2aa6?page=0]
 6. Hvinden, 2000b. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=0]
 7. Johansen, 2010, s.41. [https://www.nb.no/items/6d00ca62171463c121327760acb3c7a2?page=0]
 8. Hvinden, 2000a, s.27–29. [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=27]
 9. Fodstad (2000). [https://www.nb.no/items/9242571eb3a842540ee8239bed5aeef3?page=131]
 10. St.prp. nr. 89 (1995–96) s.9. [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1995-96&paid=2&wid=d&psid=DIVL1286&pgid=d_0727]
 11. St.prp. nr. 12 (1987–88) sak nr. 6. [https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Stortingsforhandlingar/Lesevisning/?p=1987-88&paid=2&wid=a&psid=DIVL620&pgid=a_0149]
 12. Innst. S. nr. 75 (1996–97) s.1. [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/1996-1997/inns-199697-075/?lvl=0]
 13. Dokument nr. 8:62 (1995–96). [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1995-96&paid=5&wid=b&psid=DIVL47&pgid=b_0213]
 14. Innst. S. nr. 39 (1996–97). [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/1996-1997/inns-199697-039/]
 15. St.forh. nr. 105 (1996–97) s.1565–1576. []
 16. Jf. NOU 2015:7, s.85. []
 17. St.meld. nr. 15 (2000–2001), s.14. []
 18. Halvorsen, 2000, s.217–18. []
 19. Sst., s.220. []
 20. Haugen, 2017, s. 244. []
 21. RFL: opplysnings- og medlemsavis nr. 4 1998
 22. RFL: opplysnings- og medlemsavis nr. 7 1998
 23. Haugen, 2017, s. 248 []
 24. Halvorsen, 2000, s.218. []
 25. Protokoll Kirkemøtet 1998, sak 12/98, s.113–118 [INTERNT]; jf. Johansen (2010, s. 55–56) []
 26. Samarbeidsavtale RLF og DNK 4.10.1999. Kirkerådet sak 33/99 [INTERNT]
 27. KM 03/00 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 1999 – VEDTAK [INTERNT]
 28. Fri som fuglen nr. 10 2000 [INTERNT]
 29. Protokoll møte UD m.fl. 10.6.1997
 30. Ordinær spørretime 31.1.1996 spm. 16
 31. Innst. S. nr. 39 (1996–97)
 32. St.meld. nr. 15 (2000–2001)
 33. Brev fra KRD til RFL 1.2.2000
 34. Brev fra SRT til Kirkerådet 25.7.2000
 35. Stiftelsesdokument 30.8.2000
 36. Telefaks fra SRT til Kirkerådet 26.2.2002
 37. Brev fra SRT til statsrådene Solberg og Dørum 25.6.2002
 38. AVISER
 39. Brev fra SRT til statsrådene Solberg og Dørum 11.9.2002; brev fra SRT til statsrådene Solberg og Dørum 13.9.2002; brev fra statsråd Solberg til SRT 22.11.2002; brev fra SRT til statsråd Solberg 29.11.2002; brev fra statsråd Solberg til SRT 18.12.2002; brev fra SRT til statsråd Solberg 20.1.2003; brev fra SRT til statsråd Solberg 18.2.2003
  40.Brev fra SRT til statsrådene Solberg og Dørum 26.6.2003
 40. AVISER
 41. AVISER
 42. St.meld. nr. 44 (2003–04), s. 45.
 43. St.meld. nr. 44 (2003–04), s. 75.
 44. Vedtak om oppheving 30.5.2006 [INTERNT]
 45. Johansen, 2010, s. 30–31.
 46. Rapport til CERD 2005 s. 33
 47. «Taterne – et uoppgjort regnskap», Verdidebatt 5.12.2014, [http://www.verdidebatt.no/fiskeren?page=8›]

KONFRONTASJON (side 29-59)

 1. Klassekampen 16.11.2013 s.48–49.
 2. Stiftelsesdokument for RT-fondet 12.10.2007.
 3. Vedtekter for Romanifolket/taternes kulturfond ved Kgl. res. 9.10.2007.
 4. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.63.
 5. NOU 2015:7 s.90.
 6. Uttalelse fra Falstadseminaret 6.–7. oktober 2009.
 7. Innst. 16 S (2013–2014) kap. 567 ‘Nasjonale minoriteter’, Post 71 ‘Romanifolkets/taterne kulturfond’.
 8. Brev fra RT-fondet til Stiftelsestilsynet og SAMI 31.5.2016.
 9. Protokoll styremøte i stiftelsen 2014/1.
 10. Uttalelse fra Falstadseminaret 6.–7. oktober 2009
 11. NOU 2015:7 s.82
 12. Jf. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.60–63
 13. NOU 2015:7 s.77.
 14. Hvinden, 2001, s.28.
 15. Høringssvar til NOU 2015:7 fra Romanifolket/taternes senter m.fl. 5.7.2016 s.1, 5–6.
 16. Haave, 2015, s.30.
 17. Høringssvar til NOU 2015:7 fra Romanifolket/taternes senter m.fl. 5.7.2016 s.6–7.
 18. Hvinden, 2000a, s.26.
 19. Pettersen, 2000, s.97.
 20. På Hjemveien nr. 7–8 (1927) s.58.
 21. Personlig kommunikasjon til forfatteren.
 22. Kaveh, 2015, s.304.
 23. Brev til KMD 15.9.2016.
 24. NOU 2015:7 s.134.
 25. Jf. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.82–83.
 26. Brev fra FRK m.fl. til kommunal- og forvaltningskomiteen og partigruppene 30.5.2016
 27. Brev fra RT-fondet til Stiftelsestilsynet 10.30.2015.
 28. Klage til Sivilombudsmannen 21.4.2017
 29. Foreløpig tilsynsrapport 4.7.2016.
 30. Til-svar fra RT-fondet 12.9.2016.
 31. Rettslige merknader 10.10.2016.
 32. Tilsynsrapport 13.2.2017.
 33. Varsel om styreavsettelse 14.2.2017
 34. Tilsvar fra RT-fondet 14.3.2017.
 35. Vedtak om styreavsettelse 10.4.2017.
 36. Vedtak i Stiftelsesklagenemnda 2.11.2018.
 37. Jf. Borgarting lagmannsretts dom i sak om Lise og Arnfinn Hejes fond LB-2012-106951.
 38. Prop. 1 S (2015–2016) 13.67, kap. 567 post 71 Tilskudd til RT-fondet.
 39. Innst. 16 S (2015–2016) 13.67, kap. 567, post 71 RT-fondet.
 40. Prop. 28 S (2015–2016) kap. 567, post 71 RT-fondet.
 41. Brev fra FRK m.fl. til kommunal- og forvaltningskomiteen og partigruppene 30.5.2016.
 42. Prop. 29 S (2016–2017), Prop. 1 S (2016–2017).
 43. Brev fra KMD (SAMI) til RT-fondet 22.3.2017.
 44. Brev fra RT-fondet til SAMI 21.4.2017.
 45. Bl.a. i Oslo tingrett 26.5.2020.
 46. Protokoll styremøte nr. 1 21.–23.3.2014.
 47. Protokoll styremøte 2013/5
 48. Brev fra RT-fondet til Stiftelsestilsynet og SAMI 12.11.2015.
 49. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.91.
 50. Prop. 129 S (2016–2017).
 51. Innst. 401 S (2016–2017).
 52. Sak 19-155513TVI-OTIR/04 23.6.2020.
 53. Sak 20-156083ASD-BORG/02 5.1.2021.
 54. HR-2021-1654-U 12.8.2021.
 55. Sak 20-096238TVI-OTIR/06 30.11.2020
 56. Kjennelse i Borgarting lagmannsrett 21-024974ASK-BORG/04 26.10.2021.
 57. Høringssvar fra Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening 15.8.2019, s.4.
 58. Vårt Land 20.3.2019, s.18.
 59. Innst. 16 S (2018–2019).
 60. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.64.
 61. Sst., s.85.
 62. Høringssvar fra Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening 15.8.2019, s.3.
 63. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.64.
 64. Ekeløve-Slydal og Pashalishvili, 2019, s.29.
 65. Berge, Haugsevje og Løkka, 2019, s.10.
 66. Sst., s.7–8, 89, 91.
 67. Sst., s.12.
 68. Meld. St. 12 (2020–2021)
 69. St.meld. nr. 15 (2000–2001).
 70. Høringssvar fra NMN m.fl. 19.02.2021.
 71. Fjerde uttalelse om Norge, 2016: s.14–15
 72. Meld. St. 12 (2020–2021), s.36.
 73. MERKNAD
 74. Meld. St. 12 (2020–2021), s.12.
 75. Meld. St. 12 (2020–2021), s.7.
 76. Meld. St. 12 (2020–2021), s.59.
 77. Meld. St. 12 (2020–2021), s.59.
 78. Slagstad, 2017. [https://tidsskriftet.no/2017/08/essay/den-nye-helseadelen]

Rull til toppen

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle og forbedre din opplevelse av våre nettsider og for å vise deg relevant innhold. Ved å benytte vår nettside aksepterer du dette!  Les mer